Telefon 602 458 959
TOPA Tomáš Tichý - odborná firma v oboru:
VODA - PLYN - TOPENÍ - KANALIZACE.
Na trhu nepřetržitě od r. 1990

"DEŠŤOVKA 2017" - dotační titul MŽP a SFŽP ČR

Hlavním cílem "Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě“ je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI
Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Nelze využít na domy určené k rekreaci.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Elektronický příjem žádostí: od 7. září 2017.
Žádosti budou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace.
Alokace: 240 milionů Kč

Doporučíme Vám vhodnou technologii a realizujeme odbornou montáž.


 

DOTAČNÍ TITUL PODPORUJE
1) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady - dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů, pro stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody
2) Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady - dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů, pro stávající domy i novostavby v celé ČR
3) Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody - dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů, pro stávající domy i novostavby v celé ČR
(zdroj informací - výběr: web Státního fondu životního prostředí ČR a web MŽP )

Bližší informace - formuláře a příjem elektronické žádosti:


Kontakty:

Tomáš Tichý
majitel firmy

tel: 602 458 959

 

Zdeněk Tichý
zástupce firmy

tel: 724 044 809

Adresy:

Pod Česačkou 193
270 53 Krušovice


e-mail: topatom@centrum.cz

Zákonné informace:

Tomáš Tichý, Pod Česačkou 193, 270 53, Krušovice. IČ: 1253841, DIČ: CZ6107021822 Zápis v živnostenské rejstříku vedeném u obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rakovník, č.j.: ŽÚ/4465/2014/3.